Seznam vseh smeri


Osrednje ostenje - severna stena
1 Centralna smer III 140 m
2 Vzpon na zahodni stolp s severa III/II 80 m
3 Pane e Biccicleti VIII/VII+ 50 m
Osrednje ostenje - jugozahodna stena
1 Stormy edge VI+ 70 m
2 Bäumchen Rillen V+/IV 60 m
3 Elefantenrüsel VIII-/VII,VI 70 m
4 Plattenbauch VI/V 80 m
5 Desni greben VI/V 80 m
5a Škarjeva varianta IV ?
6 Greblje IV/III 240 m
7 Direkte West VI 50 m
8 Smer čez plošče V/IV,III 240 m
9 Dvodelni kamin IV/III 120 m
10 Nedokončana smer V 100 m
11 Doci III/II 220 m
12 Barbarina smer IV/III, II 220 m
13 Rokova poč V/IV 180 m
14 Paprika VI 160 m
15 Smer Zubov dolac III/II 250 m
Osrednje ostenje - južna stena
16 Sova VIII+/VII- 250 m
17 Tulova smer III/II 270 m
17a Varianta Kereša-Rodeš III/II 100 m
18 Botanika V/IV 270 m
19 Pegaz VI/V 270 m
20 The Joshua Tree VIII-/VII+, VI 120 m
21 Ognjeni konj VII/VII-, VI 120 m
22 Lastovka A1 VII/VI, V 250 m
23 Pelikan VI+/V, IV 270 m
24 Martinček VI/V 250 m
25 Polprvenstvena V+/V, IV 250 m
26 Neznana ?
27 Liber Tango V/IV 70 m
28 Polina staza III/II 200 m
29 Zahodni greben III/II 25 m
30 Zarja VIII-/VII+ 60 m
31 Levi žleb VIII+/VII, VI 60 m
32 Desni žleb ? 60 m
33 Hudičev krempelj V+/IV 100 m
34 Kivi VII/VII-,V 100 m
35 Galeb VI+/VI, V 100 m
36 Dvojni žleb VI-/V+, IV 125 m
37 Plošče VI/V, IV 125 m
38 Škraplja IV/III 125 m
39 Winnetou 6a+ 420 m
40 Smer čez tri stolpe V+/IV, III 250 m
41 Buhtelj VI+/VI, V 130 m
42 Narcis IV+/IV, III 70 m
Stolpi v vzhodnem delu - južno pobočje
S1 Stolp nad potjo II 15 m
S2 Vikinški stolp (Dvoglavi) IV 20 m
S3 Vikinški stolp-prvi vzpon V/IV 25 m
S4 Supertramp III-IV 25 m
S5 Stolp desno od Vikinškega – Levi krak IV- 20 m
S6 Stolp desno od Vikinškega – Desni krak IV- 20 m
S7 Stap IV-V (A1) 35 m
Osrednje ostenje - severni del, južna stena
1 Dinozaver IV/II-III ?
2 Kratka smer II 50 m
Stolp ob stolpu nasproti najvišjemu - vzhodna stena
3 Puščica ? 30 m
Vrh nasproti najvišjemu - zahodna stena
4 Neznana smer ? ?
5 Levi žlebič V/IV, III 30 m
6 Desni žlebič IV 30 m
Najvišji vrh - severovzhodna stena - levi del
1 Vertikala ? ?
Najvišji vrh - severovzhodna stena - desni del
2 Schatten Rinne VI 40 m
3 Osmica VIII/VII 40 m
4 Links Wasser Rinne VI 35 m
5 Rechts Wasser Rinne V+ 35 m
Smeri v vršnem stolpu
1 ? ? ?
2 ? ? ?
3 Lažji dostop čez plošče II-III 60 m