31
Levi žleb, VIII+/VII, VI, 60 m


Osrednje ostenje - južna stena

Prvi plezalciPrvi plezalci in datum prvega vzpona niso znani.
Ena prvih ponovitev Andrej Babič, Benjamin Ravnik in Matjaž Ravhekar 1. 5. 1990. (Plezali so tako, kot je vrisano v 30a)
DostopKot pri smeri Zarja (30).
OpisSmer poteka po izrazitem gladkem žlebu v levem delu stene, ki ima obliko stolpa. Vstop s police. Navzgor po gladki zajedi do poličke (10 m). Dalje po isti zajedi do roba stene.

Smer Levi žleb so leta 1990 ponavljali (Babič, Ravhekar, Ravnik). Plezali so tako, kot je vrisano v 30a. Lahko da gre za kako drugo smer, ker so v njej bili redki svedrovci. Sami so jih namestili še nekaj, skupaj jih je sedaj 8, so pa še vedno daleč narazen. Njihova ocena: -VIII/VII+.bolj VII+.
 Smer je opremljena s svedrovci!
SestopKot pri smeri Zarja (30).
Čas plezanja2 h