13
Rokova poč, V/IV, 180 m


Osrednje ostenje - jugozahodna stena

Prvi plezalciInko Bajde, Boro Jerabek, Štefan Senekovič in Ivo Veberič, 8. 9.1979.
DostopPo markirani poti čez livado (Greblje) in med skalami navzgor pod izrazit steber v desnem delu zahodne stene. 15 min.
OpisVstop v vpadnici poči-kamina. Po dobro razčlenjenem svetu navzgor pod kamin.. Po kaminu in preko gladkega odstavka v levo ter po poči navzgor pod položnejši kamin. Skozenj in levo navzgor po strmejšem kaminu do votline. Dalje še raztežaj navzgor po dobro razčlenjenem žlamborju in desno v poraščeno konto. Levo za robom navzgor preko skoka in levo do stika s smerjo Doci (11). Dalje po tej smeri na rob stene.
SestopKot pri smeri Greblje (6).
Čas plezanja2 h