2
Vzpon na zahodni stolp s severa, III/II, 80 m


Osrednje ostenje - severna stena

Prvi plezalciOttokar Blaschek in Maja Blaschek 25. 5. 1967
DostopKot pri Centralni smeri (1)
OpisVstop v desnem delu severne stene. Po razčlenjenem položnem žlebu navzgor na sedlo. Desno na vrh zahodnega stolpa.
SestopPo isti smeri navzdol.
Čas plezanja30 min