29
Zahodni greben, III/II, 25 m


Osrednje ostenje - južna stena

Prvi plezalciOttokar Blaschek, Günther Hein, Hans Shell in lisselotte Shell 16. 8. 1969.
DostopPo smeri Polina staza (28) navzgor pod jugozahodno steno najvišjega vrha. 45 min + (25 min od parkirišča do Zubovega dolca). Druga možnost je, da se povzpnemo po markirani poti s severa. Od konca markirane poti levo pod zahodni greben najvišjega vrha. 1 h.
OpisPo grebenu in desno mimo zapore na vrh.
SestopPo isti smeri navzdol.
Čas plezanja5 min